حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران شرکت موتوژن تبریز

کارگران شرکت موتوژن تبریز  روز پنجشنبه 28 بهمن ماه در اعتراض به میزان حقوق و مزایای دریافتی برای هشتمین روز متوالی دست از کار کشیدند.

این کارگران یکسان سازی دستمزدها و عقد قرارداد مستقیم با شرکت و همچنین اجرا شدن طرح طبقه بندی مشاغل،  را خواستارند. کارگران شرکت موتوژن می‌گویند با وجود زیان‌آور بودن نوع کار، اما از حق سختی مشاغل برخوردار نیستند. این شرکت به‌منظور سود بیشتر کارگران را به‌صورت پیمانکاری و موقت بکار می‌گیرد. آنها همچنین افزودند، قراردادهای موقت، کارفرمایان و مدیران این شرکت را برای اخراج بی‌رویه کارگران باز می‌گذارد.معترضان می‌گویند تصمیم دارند تا رسیدن به خواسته‌هایشان به اعتصاب ادامه دهند.