حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران شهرداری بروجرد

روز شنبه 7 دیماه، جمعی از کارگران شهرداری بروجرد برای چندمین روز متوالی در اعتراض به انتقال به بخش نظافت شهری، دست از کار کشیدند.

به گفته معترضان که تعدد آنها 360 نفر می باشد، پیشتر شهرداری بروجرد آنها را برای کارهای اداری و دیگر بخش ها استخدام کرد، ولی اکنون باوجود اینکه این افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم هم می باشند، قصد دارد شماری از آنها را به بخش نظافت شهری منتقل کند.