حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران شهرداری لوشان

 

روز یکشنبه 30 تیر ماه کارگران شهرداری لوشان برای چهارمین  روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به اعتصاب زدند.

کارگران شهرداری لوشان واقع در استان گیلان، از روز پنجنشبه هفته گذشته تاکنون با برپایی تجمع و خودداری از جمع آوری زباله ها در سطح شهر خواستار دریافت 7 ماه دستمزد معوقه خود می باشند ولی تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است. این کارگران همچنین نسبت به عدم پرداخت حق بیمه خود اعتراض دارند و می‌گویند: همسان با دستمزد، حق بیمه آنها نیز در سال جاری حدودا ۷ ماه واریز نشده و در نتیجه در تمدید دفترچه‌های بیمه درمانی خود با مشکل مواجه شده اند. به گفته‌ این کارگران، هیچکدام از  وعده‌هایی که برای پرداخت معوقات داده‌اند تاکنون محقق نشده و سرگردانی آنان همچنان ادامه دارد.