حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران شهرداری مریوان

روز شنبه 14 دیماه کارگران شهرداری مریوان برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتصاب زدند.

کارگران شهرداری مریوان که دارای 7 ماه دستمزد معوقه می باشند در این خصوص می گویند، عدم پرداخت دستمزدها و افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی زندگی باعث شده شماری از کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی به کولبری پناه بیاورند. این کارگران با انتشار عکس‌های خود در حین کولبری، خواستار توجه مسئولان به وضعیت معیشتی خود شدند. آنها می گویند، پس از وعده استانداری کردستان مبنی بر پرداخت هشت ماه معوقات مزدی کارگران شهرداری مریوان، فقط یک ماه پایه حقوق آنها پرداخت و دوباره حساب شهرداری مریوان بسته شد.