حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران شهرداری منطقه یک اهواز

اعتصاب کارگران شهرداری منطقه یک اهواز روز چهارشنبه 9 بهمن ماه برای ششمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان همچنان ادامه داشت.

کارگران شهرداری که در اعتصاب هستند،  از جمع آوری زباله‌ها در سطح شهر خودداری کردند. آنها می گویند در اعتراض به عدم پرداخت ماه‌ها حقوق، عدم پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی و باطل شدن دفترچه هایشان” دست به این اعتصاب زده اند. گفته می شود مطالبات این کارگران به سال‌های ۹۴ و ۹۵ مربوط می‌شود و برخی از کارگران دارای 6 ماه دستمزد معوقه می باشند.