حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله

روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه، اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدیشان وارد پنجمین روز متوالی خود شد.

پرداخت دو ماه معوقه‌ی مزدی از قبیل حقوق دی و بهمن ماه به همراه‌ پرداخت عیدی و سنوات و همچنین پرداختِ کامل حق بیمه از سوی کارفرما از جمله خواسته‌های کارگران می باشد.  کارگران خدمات شهری شهرداری کوت عبدالله می‌گویند: حقوق کارگرانِ دیگرِ شهرداری تا برج ده واریز شده و اگر حقوق های آنها را نیز واریز کنند، به کار برمی‌گردند.