حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران عسلویه

کارگران پروژه‌ای پارس جنوبی و کنگان با ادامه اعتصاب همچنان پیگیر مطالبات صنفی خود هستند.

کارگران معترض، مهم‌ترین خواسته‌های خود را افزایش 79 درصدی دستمزد، سیستم بیست روز کار و ده روز مرخصی و رفع تبعیض و آزادی تشکل‌یابی عنوان می‌کنند. کارگران پروژه ای پارس جنوبی و کنکان می‌گویند: تا زمان رفع تبعیض و برقراری عدالت مزدی به مطالبه‌گری ادامه می‌دهند.