حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران قرائت اداره برق بهبهان

روز سه شنبه 2 اردیبهشت ماه،جمعی از کارگران قرائت اداره برق بهبهان در اعتراض به حجمی شدن دستمزدهایشان برای دومین روز متوالی اعتصاب کردند.

به گفته این کارگران، بعد از اعلام اعتراض کارگران به اداره ی کار به آنها گفته شده است که قرارداد را امضا نکنید چون بعد از امضای شما دیگه کاری از دست ما بر نمی آید. بعد از عدم پذیرفتن قرارداد از سوی کارگران به آنها گفته شده است که با توجه به دستوری که از استان آمده است، هرکسی از کارگران که قرارداد را امضا نکرده باشد اخراج می شود.