حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران ماشین‌سازی اراک

سومین هفته اعتصاب کارگران ماشین‌سازی اراک همچنان ادامه دارد و اعتراضات با شدت بیشتری نسبت به روزهای قبل در جریان است.

براساس گزارشات منتشرشده،اعتصابات در بخش‌های مونتاژ ساخت و تجهیزات دیگ بخار متالوژی ادامه دارد و کارگران تاکید کرده‌اند تا تحقق مطالبات خود همچنان به اعتصاب و اعتراض خود ادامه می‌دهند.کارگران این شرکت نسبت به عدم دریافت حقوق خود معترض بوده و خواستار رسیدگی به این موضوع هستند.