حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران ماشین سازی اراک

بنابر گزارشات منتشرشده،جمعی از کارگران ماشین سازی اراک در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان در سی و پنجمین روز اعتصاب خود بسر میبرند.

کارگران این شرکت نسبت به عدم دریافت حقوق خود معترض بوده و خواستار رسیدگی به این موضوع هستند.آنها تحت قرارداد شرکت پیمانکاری هستند و به گفته یکی از کارگران از آبان‌ماه تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند.گفتنی است که این کارگران بیشتر از یکماه  است در اعتصاب و اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه شان به سر میبرند و روزانه در محوطه این شرکت تجمع می کنند.همچنین این معترضان درنظر دارند که تا تحقق مطالباتشان دست از اعتصاب و اعتراض خود نکشند.