حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران معدن طلای ساریگونی

روز شنبه ششم اردیبهشت ماه برای چندمین بار کارگران معدن ساریگونی در قروه در اعتراض به چپاول معدن و بی‌توجهی به خواسته‌های کارگران دست به اعتصاب زدند.

به گفته کارگران معترض، کارفرما، باوجود استخراج عظیم و بدست آوردن سرمایه فراوان، زیان‌های فراوانی همچون: خسارت جسمی کارگران، نابودی طبیعت منطقه، آلوده شدن منابع آبهای زیرزمینی و ریختن سم سیانور از حوزچه های این معدن به منابع آبی و طبیعت را به مردم و طبیعت منطقه وارد کرده است.  آنها افزودند طی روزهای اخیر نیز شماری از کارگران بومی این معدن به بهانه های مختلف از کار اخراج شده اند.