حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

کارگران تمامی بخشهای شرکت ‌نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه ۲۸ خردادماه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خود با آغاز سال ۹۹ و همچنین عدم تمدید دفترچه‌‌های تامین اجتماعی و درمانی،بلاتکلیفی وضعیت شغلی و برچیده شدن بخش خصوصی، برای سومین روز، دست از کار کشیدند و در مقابل دفتر مدیرت شرکت دست به اعتصاب زدند.

بنا به گزارش منتشره،سندیکای کارگران ‌نیشکر هفت‌تپه ضمن حمایت خود از خواست به حق کارگران، خواهان برچیده شدن بخش فاسد خصوصی بوده و خواستار رسیدگی سریع به مطالبات کارگران میباشد و هرگونه بی احترامی و تهدید و فشار بر کارگران نیشکر هفت‌تپه را محکوم کرده اند.گفتنی است طی این سه روز که کارگران در اعتصاب هستند هیچ مسئولی از جمله مدیرعامل شرکت حضور پیدا نکرده است.