حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران هپکو

کارگران کارخانه هپکو اراک روز چهارشنبه 29 مرداد ماه برای هیجدهمین روز متوالی در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های دروغین مسئولین در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند.

کارگران هپکو با برپایی تجمعات مختلف نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی و وعده های دروغین مسئولان مبنی بر در گردش نبودن چرخ کارخانه، عدم پرداخت حقوق ماه های خرداد و تیر و همچنین غیبت مدیر عامل که از 11 مرداد شروع شده است ،اعتراض کردند. گفتنی است در جلسه روز سه شنبه  رئیس سازمان تأمین اجتماعی رژیم بعنوان سهامدار عمده هپکو طی جلسه ای وعده پرداخت 2ماه حقوق معوقه کارگران را طی دوروز آینده داد.