حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران پروژه کانی سیب بیگم قلعه

روز یکشنبه 20 مرداد ماه، بار دیگر کارگران پروژه انتقال آب سد “کانی سیب” به دریاچه ارومیه در “بیگم قلعه” در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اعتصاب کردند.

این کارگران که تعداد آنها بیش از 120 نفر می باشد و طی چند روز گذشته نیز دست به اعتصاب زده بودند، خواستار دریافت 5 ماه دستمزد معوقه خود می باشند. گفته می شود دستمزد و مزایای این کارگران از اول بهار ۹۷، تاکنون پرداخت نشده به همین دلیل این کارگران نیز چند روزی است که اعتصاب کرده و سر کار نمی روند.