حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کارگران یزد تایر

جمعی از کارگران کارخانه تایر یزد روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه همزمان با روز جهانی کارگر،برای سومین روز متوالی در اعتراض به اجرا نشدن مطالبات خود و مشکلات معیشتی دست به اعتصاب زدند.

طبق گزارش های منتشرشده،کارگران کارخانه یزد تایر که نیروهای پیمانکاری هستند در اعتراض به تداوم مشکلات خود، وضعیتِ دشوار معیشتی و سطح نازل دستمزدهای خود برای سومین روز متوالی دست از کار کشیدند.کارگران معترض با سردادن شعارهای اعتراضی از جمله: «قول، وعده بس است سفره ما خالی است» خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند.گفتنی است که کارگرانِ معترضِ یزدتایر که پیشتر در بهمن ماه سال گذشته در جریانِ اعتراضاتِ خود قول مساعد برای رسیدگی به مشکلات گرفته بودند، می‌گویند: از آن زمان تاکنون اتفاقی نیفتاده و کارفرمایان به وعده‌ی خود عمل نکرده‌اند.