حزب کمونیست ایران

تداوم اعتصاب کشاورزان معترض هندی

روز دوشنبه 1 دیماه در تازه‌ترین حرکت اعتراضی به قوانین اصلاحات ارضی در چند ماه اخیر، کشاورزان هندی بار دیگر  دست به اعتصاب غذا زدند.

کشاورزان معترض  از دولت می‌خواهند سه قانون اصلاحی حوزه کشاورزی که بازار را از نظارت دولت خارج می‌کند لغو شوند. مذاکرات دولت با اتحادیه‌های کشاورزی تاکنون به نتیجه نرسیده و بیش از سه هفته است که هزاران کشاورز معترض در حاشیه پایتخت اردو زده‌اند. قرار است گروه‌هایی به نوبت، اعتصاب غذای ۲۴ ساعته را در محل‌های تجمعات اعتراضی در دهلی شروع کنند. این کشاورزان ناراضی گفته اند که تا انجام خواسته‌هایشان به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. گفتنی است  اعتصابات پس از آن شروع شد که پنج دور مذاکره دولت با نمایندگان کشاورزان و اتحادیه‌های کارگری بر سر قوانینی که به گفته کشاورزان به ضرر آنها است، بی‌نتیجه ماند.