حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت جمعی از معترضان به سگ کشی در کهریزک

بازداشت شدگان تجمعی که روز دوشنبه در اعتراض به کشتار سگ ها در مقابل ساختمان شهرداری تهران صورت گرفته بود کماکان در بازداشت و در زندان اوین به سر می برند.

شمار بازداشت شدگان دستکم ۳۰ تن برآورد شده است. این افراد در پی ورود پلیس به این تجمع و به خشونت کشیده شدن آن بازداشت شده اند. به گفته خانواده بازداشت شدگان، جهت آزادی این افراد قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی تعیین شده است. گفتی است روز دوشنبه ۲۸ مردادماه ۹۸، تعدادی از حامیان حیوانات در واکنش به کشتار سگ‌ها در مقابل شهرداری تهران تجمع کرده و تعدادی از معترضان در پی ورود پلیس و به خشونت کشیده شدن این تجمع توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند.