حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت دانشجویان ایرانی در مرزهای ورودی آمریکا

به گزارش منتشره، در ادامه بازداشت دانشجویان ایرانی در مرزهای ورودی آمریکا، یک دانشجوی دیگر ایرانی در زمان ورود به خاک آمریکا بازداشت شد.

اداره گمرکات و حفاظت مرزی آمریکا در توجیه اقدام خود می‌گوید که به دلائل متعدد دانشجویان ایرانی ورودی به خاک آمریکا را غیرقابل پذیرش معرفی می‌کند. از جمله این دلائل مسائل بهداشتی، سوابق کیفری و دغدغه‌های امنیتی است.در همه موارد فرد متقاضی باید اثبات کند که شرایط احراز ورود را دارد. گفتنی است چند ماه پیش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت که دستکم روادید 12 دانشجوی ایرانی که قرار بود برنامه‌های تحصیلات تکمیلی خود را در رشته‌های مهندسی و علوم کامپیوتر در سال تحصیلی جدید آغار کنند، لغو و از پرواز آن‌ها به آمریکا ممانعت شده است.