حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت سها مرتضایی در زندان اوین

روز چهارشنبه 4 دیماه، پرونده سها مرتضایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی و دبیر وقت شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران یک روز پیش از اتمام مهلت تودیع قرار وثیقه به دادگاه رژیم در تهران  ارسال و کیفرخواست وی صادر شد.

این فعال دانشجویی پیشتر در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه سال جاری در جریان اعتراضات سراسری اخیر توسط نیروهای امنیتی در محوطه ورودی خوابگاه دانشگاه تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲-الف منتقل شده بود. گفته می شود پرونده نامبرده روز چهارشنبه به دادگاه رژیم در تهران ارسال شده است.   صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده سها مرتضایی به دادگاه رژیم در حالی صورت گرفته که هنوز یک روز فرصت تا اتمام مهلت تودیع وثیقه وجود داشت. پیشتر وثیقه ای ۵۰۰ میلیون تومانی جهت آزادی موقت وی تا پایان مراحل دادرسی تعیین شده بود.