حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت شهروندان در شهرهای مختلف

طی روزهای اخیر شماری از شهروندان شهرای مختلف از جمله اسلام آباد غرب، مهاباد و مرویان به بهانه های مختلف از سوی نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شده اند.

“رضا رمضانی” شهروند ساکن شهرستان اسلام آباد غرب واقع در استان کرمانشاه، شب سه شنبه ۱۰ تیر ماه در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی در این شهر  به اتهام ” توهین به مقدسات” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. تا زمان تنظیم این گزارش از محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست. همنین  شب چهارشنبه ۱۱ تیرماه، “سوران مختاری‌فر” شهروند اهل روستای “حاجی خوش” از توابع شهرستان مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همزمان شهروند دیگری با هویت “کاوان کسرایی”، ۲۱ ساله، فرزند اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.