حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت شهروندان در شهرهای مختلف

طی روزهای گذشته چهار شهروند اهل اهواز و پیرانشهر به نام های “مهدی زرگانی، بسام عسکری و عباس عسکری و مراد مرادی” توسط نیورهای امنتی بازداشت شده اند.

روز چهارشنبه هفته جاری  سه شهروند ساکن اهواز به نام‌های مهدی زرگانی، بسام عسکری و عباس عسکری، به صورت جداگانه توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. همچنین روز سه شنبه یک شهروند در شهرستان پیرانشهر  به نام مرداد مرادی توسط نیروهای امنیتی در سه راه جلدیان و بدون ارائه مجوز و همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. گفتنی است تا زمان تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری نامبردگان اطلاعی در دست نیست.