حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت شهروندان در شهرهای مختلف

در جریان ادامه بازداشت شهروندان، طی روزهای اخیر شماری از شهروندان در دهلران، دهگلان و‌ سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

روز سه شنبه بیست و پنجم بهمن ماه، عظیم یادگاری، صفورا ملکی، فرشاد و سعدالله آئینی، در دهلران، مهدی توکلی، شهروند اهل سنندج و در روز چهارشنبه ۲۶ بهمن نیز مسلم حسین‌ پناهی و پژمان حسین‌ پناهی شهروندان ساکن دهگلان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. گفتنی است تا زمان تنظیم این گزارش، از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.