حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت معترضان در بلاروس

روز پنجشنبه 3 مهر ماه در جریان برگزاری تظاهرات ضد دولتی در بلاروس دستکم 364 نفر از معترضان بازداشت شدند.

این افراد تنها یک روز پس از آغاز دور جدید ریاست جمهوری الکساندر لوکاشنکو بازداشت شده اند. نامبرده روز چهارشنبه در میان اعتراضات شدید برای آغاز دور جدید ریاست جمهوری خود سوگند یاد کرد. معترضان، ریاست جمهوری او را نامشروع می‌دانند و خواستار تظاهرات بیشتر علیه حاکمیت ۲۶ ساله او شده‌اند.