حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت معترضان در شهرهای مختلف ایران

به گزارش منتشره، روز شنبه 7 دیماه، دستکم 35 نفر دیگر از معترضان اعتراضات آبانماه، در شهرهای کرمان، ورامین‌، پاکدشت، کازرون، قم و پردیس بازداشت شدند.

برپایه گزارش منتشره، دستکم 13 نفر از رانندگان خودروهایی که روز اول اعتراضات، خودروهای خودرا به نشانه اعتراض خاموش کرده بودند بازداشت شدند. در شهرستانهای ورامین‌، پاکدشت و پردیس نیز 8 نفر به اتهام  واهی “ترغیب شهروندان به اغتشاش و آشوب” بازداشت شدند. همچنین 14 نفر دیگر از معترضان در شهرهای کازرون و قم نیز با اتهامات مشابه در همین روز بازداشت شدند. در خبری دیگر آمده است که یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس رژیم اعلام کرده است که نیروی انتظامی ایران مسئولیت شلیک به قربانیان اعتراضات آبان‌ماه سال جاری را بر عهده گرفته است.