حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت معترضان و انتشار خبر کشته شدن دهها تن در شهرهای مختلف

بنابه گزارشات منتشره، در جریان اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف کشور، دستکم ۱۴۰ معترض در کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی کشته شدند، این گزارشات همچنین از بازداشت ۳۶ شهروند دیگر در در استانهای فارس، اصفهان و تهران خبر دادند.

برپایه گزارشات مزبور، ۴۰ نفر در کرمانشاه، ۱۵ نفر در مریوان، ۲۵ نفر در جوانرود و ۵ نفر در بوکان بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی با لباس نظامی و شخصی جان خود را از دست دادهاند.  همچنین روزنامه نیویورکتایمز اعلام کرد که در جریان اعتراضات سراسری، ظرف سه روز ۱۳۰ نفر در ماهشهر، در جنوب ایران کشته شدنددر گزارشی دیگر آمده است که دهها شهروند معترض  در استانهای فارس، اصفهان و تهران تحت عنوان لیدر و عامل اغتشاشات” توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شده اند.