حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت وبلاتکلیفی احسان روازژیان در زندان اوین

“احسان روازژیان” ۳۴ ساله اهل پرند، کارگر و نان‌آور خانواده،که در 17 مرداد ۱۴۰۲ در ملایر به اتهام عضویت در گروه‌های معاند و اجتماع و تبانی علیه نظام بازداشت‌شد همچنان در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد.

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، “احسان روازژیان” پنج روز در ملایر و سه روز در همدان بازجویی شده و سپس به ۲۰۹ اوین منتقل شده‌است. یک ماه هم توسط بازجوهای وزارت اطلاعات رژیم بازجویی شده اما هیچ مدرکی دال بر عضویت او در گروهی ارائه نشده‌است. گفتنی است، او وکیل ندارد و همچنان در زندان اوین بلاتکلیف محبوس است.