حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی توماج صالحی

توماج صالحی، خواننده رَپ اعتراضی علی‌رغم گذشت بیش از ۷ ماه از زمان دستگیری کماکان در بازداشت نهادهای امنیتی شهر اصفهان می‌باشد.

بنابه گزارش منتشرشده “توماج صالحی چند ماه پس از بازداشت در مراحل بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است به طوری که پای راست و چشم راست وی آسیب دید. او کماکان از جراحات وارده رنج می‌برد. توماج صالحی در سلول خود از وضعیت بهداشتی مناسبی برخوردار نمی‌باشد و علی‌رغم جراحات وارده، از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده، امری که افزایش نگرانی های خانواده و نزدیکان وی را به همراه داشته است”. توماج صالحی، اوایل آبان‌ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.