حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی عثمان اسماعیلی

عثمان اسماعیلی، فعال کارگری اهل سقز، از زمان دستگیری تاکنون کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.

به گزارش دریافتی،عثمان اسماعیلی، فعال کارگری اهل سقز، علیرغم گذشت ۹ روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرد.بر اساس این گزارش، عثمان اسماعیلی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سقز به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است. لازم به یادآوری است که این فعال کارگری پیشتر در تاریخ نوزدهم بهمن ماه، در سقز بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.