حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ١٠ شهروند کُرد

10 شهروند کرد که توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شده اند و برای گرفتن اعترافات اجباری در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت فشار نیروهای امنیتی هستند، همچنان در شرایط بلا تکلیفی به سر میبرند.

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، هویت این شهروندان “تیفور سلیمی بابامیری” ٤٧ ساله، “هیمن کرمانج”، “احمد مامزاده” ٦٥ ساله، “ابوبکر مامزاده” ٥٣ ساله، “سوران قاسمی” ٢٨ ساله، “پژمان سلطانی” ٣٠ ساله، “کاوه صالحی” ٤٠ ساله، “رزگار بابامیری” ٤٢ ساله، “جلیل مولودی” و “جوانمرد مام خسروی” ٥٠ ساله میباشند. گفتنی است، این افراد برای گرفتن اعترافات اجباری در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت فشار نیروهای امنیتی هستند.