حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی چهار فعال صنفی معلمان در سنندج

“امید شاه محمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی، چهار عضو انجمن صنفی معلمان کردستان (دیواندره)، علیرغم گذشت ۶۰ روز از زمان دستگیری، کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج در بازداشت و بلاتکلیفی بسر میبرند.

پیشتر قرار بازداشت این شهروندان برای سومین بار متوالی توسط دادستان عمومی رژیم در سنندج تمدید شده بود. خانواده نامبردگان با اشاره به اینکه این معلمان در وضعیت بسیار نامناسبی در بازداشتگاه اطلاعات سنندج بسر میبرند، گفته اند “علیرغم پیگیریهای مکررشان، مسئولین قضایی با آزادی موقت آنها با تودیع قرار مخالفت کرده اند. گفتنی است این افراد روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه، توسط نیروهای امنیتی در دیواندره بازداشت و جهت انجام مراحل بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شدند.