حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی 2 شهروند در زندان عادل آباد شیراز وکرج

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، اصغر نیکوکار، نوازنده و شهروند ساکن زرقان علیرغم گذشت بیش از دو ماه از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان عادل آباد شیراز بسر میبرد.

گفتنی است، “اصغر نیکوکار” علیرغم گذشت شصت و هشت روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در بند ۱۴ زندان عادل آباد شیراز بسر میبرد و تاکنون آزادی موقت وی میسر نشده است.” همچنین گفتنی است،” امیر حسین کوهکن” علیرغم گذشت ۷۹ روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در قرنطینه ندامتگاه مرکزی کرج بسر میبرد. همچنین، مسئولین مربوطه هنوز وی را به بند عمومی این زندان منتقل نکرده اند.”امیرحسین کوهکن، وکیل دادگستری در تاریخ هشتم شهریورماه، پس از احضار به اداره اطلاعات کرج بازداشت شد. وی پیشتر به صورت تلفنی به اداره مذکور احضار شده بود.