حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت کارگران معترض در آقدره وسطی

بنا به اخباری که بدست ما رسیده است تمامی بازداشت شدگانی که در تجمع روز هشتم مرداد ماه در روستای آقدره وسطی توسط نیروهای سرکوبگر رژیم بازداشت شده بودند به زندان دریا ارومیه انتقال یافته اند.

بر اساس همین گزارش خانواده بازداشت شدگان علی رغم گذشت دوازده روز از بازداشت عزیزانشان، هنوز از سلامتی و شرایط نگهداری آنها  هیچ اطلاعی ندارند.

لازم به ذکر است که کارگران ساکن آقدره وسطی در روز هشتم مرداد ماه سال جاری به عدم استخدام و بیکاری خود از طرف معدن طلای آقدره تجمع کردند، که تجمع آنها با دخالت نیروهای سرکوبگر به خشونت کشیده شد که بر اثر آن دو نفر به اسامی ناصر بهرامیان و حجت مومن زاده مجروح و سی و دو نفر از تجمع کنندگان به اسامی

احمد آفتابی – داریوش نیکزاد – اسعدیاراحمدی – اسماعیل تیموری – امید مومن زاده – بهنام مومن زاده – اسماعیل مومن زاده – علی مومن زاده – عارف مومنی – علی مومنی – خالد مومنی – محمد خسروی – کامیل خسروی – عبدالله خسروی – پویان پرموده – مظفر پرموده – سامان پرموده – یعقوب اسکندری – رامین تیموری – ریبوار برفر – حامد انوشه – کامیل انوشه – فرهاد انوشه – عبدالله آفتابی – ذکریا یار احمدی – فاتح آفتابی – خلیل آفتابی – خدر بهرامیان – پیام بهرامیان – جلیل ایران پور – جمال اجلالی و امین مومنی بازداشت شدند.

بازداشت این کارگران در حالی است که طی سال های گذشته دستگاه قضایی رژیم، کارگران این معدن را که به دلیل احقاق حقوق پایمال شده یشان دست به اعتصاب و تجمع زده بودند با احکام قرون وسطایی شلاق و جریمه نقدی محکوم کرده بود.