حزب کمونیست ایران

تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت کارگران معترض در آقدره

بنا به گزارش رسیده،  کلیه بازداشت شدگانی که در تجمع روز هشتم مرداد ماه در روستای آقدره وسطی توسط نیروهای ر رژیم بازداشت شده بودند به زندان دریا ارومیه انتقال یافته اند.

بر اساس همین گزارش خانواده بازداشت شدگان علی رغم گذشت بیش از دوازده روز از بازداشت عزیزانشان، هنوز از سلامتی و شرایط نگهداری آنها اطلاعی ندارند.  لازم به ذکر است که کارگران ساکن آقدره وسطی در روز هشتم مرداد ماه سال جاری به عدم استخدام و بیکاری خود از طرف معدن طلای آقدره تجمع کردند، که تجمع آنها با دخالت نیروهای رژیم به خشونت کشیده شد وبر اثر آن دو نفر به اسامی ناصر بهرامیان و حجت مومن زاده مجروح و سی و دو نفر از تجمع کنندگان بازداشت شدند. لازم به ذکر است که طی سال های گذشته دستگاه قضایی رژیم، کارگران این معدن را که به دلیل احقاق حقوق پایمال شده شان دست به اعتصاب و تجمع زده بودند با احکام قرون وسطایی شلاق و جریمه نقدی محکوم کرده بود.