حزب کمونیست ایران

تداوم بحران پناهجویان در مرز ترکیه و یونان

اخبار منتشره روز سه شنبه ۱۳ اسفند ماه از تداوم گرفتاری دهها هزار پناهجو در مرز میان ترکیه و یونان خبر دادند.

پس از آنکه اردوغان اعلام کرد که درهای ترکیه به طرف اروپا باز است هزاران پناهجو به سمت مرزهای یونان و بلغارستان به راه افتادند. پناهجویان از مرز ترکیه گذشتند اما وارد یونان نشدند. هنوز آمار دقیقی از شمار پناهجویانی که به بلغارستان و یونان وارد شده‌اند در دست نیست اما دولت آتن گفته است که جلوی ورود پناهجویان را گرفته است.یونان و بلغارستان، دو کشور اروپایی که مرز مشترک با ترکیه دارند، تدابیر امنیتی را در مرزها خود افزایش دادند. به گفته شاهدان عینی و تصاویر منتشرشده در شبکه های اجتماعی نیروهای پلیس یونان در مقابل مهاجران، از گاز اشک‌آور و نارنجك گيج‌كننده استفاده  می کنند.