حزب کمونیست ایران

تداوم برگزاری تظاهرات های ضد دولتی در شیلی

به گزارش منتشره، روز شنبه 23 آذرماه بار دیگر هزاران نفر از معترضان شیلی با آمدن به خیابان خواستار اصلاحات اجتماعی و تغییر قانون اساسی شدند.

در جریان این اعتراضات، سازمان ملل، پلیس و نیروهای مسلح شیلی را به نقض جدی حقوق بشر در مقابله با تظاهرات اخیر این کشور متهم کرد. کارشناسان سازمان ملل می‌گویند دستکم چهار مورد را شناسایی کرده‌اند که ماموران دولتی در مرگ شهروندان دخالت داشتند. در این گزارش آمده ۳۴۵ نفر از ناحیه چشم دچار آسیب دیدگی شده‌اند و موارد شکنجه و خشونت جنسی هم دیده شده است. سازمان ملل ۱۱۳ مورد شکنجه و رفتار غیرانسانی و ۲۴ مورد خشونت جنسی علیه زنان، مردان و نوجوانان را ثبت کرده که به دست پلیس انجام شده‌اند. معترضان شیلی خواهان اصلاحات اجتماعی و تغییر قانون اساسی هستند که به زمان پیش از دموکراسی و دوران حکومت نظامی آگوستو پینوشه مربوط است.