حزب کمونیست ایران

تداوم بلاتکلیفی در تعیین حق مسکن کارگران

با وجود گذشت دو هفته از تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران، دولت هنوز تصمیمی درباره این پیشنهاد نگرفته است.

برپایه گزارش منتشره، کارگران بلاتکلیف مانده‌اند و نمی‌دانند که آیا در شرایط گرانی مسکن و تورم فزاینده حق مسکن حداقلی خود را در تیرماه امسال دریافت خواهند کرد یا خیر. شورای عالی کار در نشست ۱۷ خرداد برای بازبینی دستمزد ۹۹، حق مسکن کارگران را به میزان ناچیز ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد و با کاستن ۷۵ هزار تومان از حق سنوات، پنج درصد به پایه حقوق کارگران افزود. اما با وجود گذشت دو هفته از مصوبه اخیر شورای عالی کار و ارسال آن به دولت، هیئت دولت هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است. گفتنی است کارگران در حالی از دریافت حق مسکن محروم مانده‌اند که تورم و افزایش قیمت مسکن فشار زیادی بر آنها و خانواده‌هایشان وارد کرده است.