حزب کمونیست ایران

تداوم بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی کارکنان بیمارستان خمینی کرج

 

باعدم نتیجه گیری هفتمین مزایده بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی کرج در روز دوشنبه 24تیرماه  بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی کارکنان بیمارستان خمینی کرج کماکان ادامه دارد.

بنا به گفته این کارکنان اسفند ماه سال گذشته، حدود 50نفر از کارکنان بیمارستان که دستِ‌کم 35 نفرشان رسمی بودند، به دلیل مشکلات معیشتی شغل خود را رها کردند و این جریان ادامه دارد.  آنها خواستار ورود استاندار به موضوع احیای بیمارستان خمینی کرج و واگذاری آن هستند.