حزب کمونیست ایران

تداوم بی خبری از وضعیت یک زندانی سیاسی

با گذشت ۱۲ روز از انتقال “سالار صدیق همدانی”، زندانی سیاسی از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات، خانواده وی هیچ اطلاعی از وضعیت او نداشته و در بی خبری کامل و نگرانی بسر می‌برند.

“ابراهیم صدیق همدانی” زندانی سیاسی در زندان ارومیه و پدر “سالار صدیق همدانی” که از تاریخ ۱۹ مرداد در اعتراض به انتقال پسرش به بازداشتگاه اداره اطلاعات و پرونده سازی برای او دست به اعتصاب غذا زده، روز شنبه ۲۵ مرداد ماه، با گذشت یک هفته از آغاز اعتصاب با افت فشار خون و سرگیجه مواجه شده است.