حزب کمونیست ایران

تداوم تجمعات اعتراضی کارکنان شرکت نفت فلات قاره در جزیره سیری

کارکنان شاغل در شرکت نفت فلات قاره ایران در جزیره سیری،  روز یکشنبه 12 آذرماه علیه ظلم و بی‌عدالتی رژیم جمهوری اسلامی و مقامات آن در قبال این قشر تجمع اعتراضی برپا کردند.

کارکنان معترض خواهان حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت بک‌پی، عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت هستند.