حزب کمونیست ایران

تداوم تجمعات اعتراضی کسبه قروه

صبح روز شنبه 30 فروردین،کسبه مجتمع های تجاری و پاساژهای قروه در استان کردستان پس از بارها تجمع مقابل فرمانداری این شهرستان برای اعتراض به بلاتکلیفی معیشتی درپی بیش از یک ماه تعطیلی وعدم حمایت دولت مقابل دفتر امام جمعه این شهرتجمع کردند.

یکی از کسبه های حاضر در تجمع گفت: دولت هیچ نوع ساز و کار عملی ای برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از تعطیلی بازار پیش بینی نکرده است و تمام مواردی که مطرح می شود برای بازاریان بیگانه است چرا که نه بسته های معیشتی و نه یارانه ای که برای مشاغل آسیب دیده در نظر گرفته شده بود به دست آنها نرسیده است .