حزب کمونیست ایران

تداوم تجمعات کارکنان شرکت نفت و ‌گاز آغاجاری و نفت فلات قاره در سیری

تجمعات کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری و فلات قاره منطقه سیری علیه ظلم و تبعیض برای چندمین هفته متوالی همچنان ادامه دارد.

کارکنان معترض خواهان “حذف کامل سقف‌حقوق،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی،عودت کسورات مازاد مالیات،اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت بک‌پی،عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت” هستند.تجمعات اعتراضی اخیر کارکنان رسمی صنعت نفت در ادامه تجمعاتی است که پیشتر کارگران پیمانی صنعت نفت و گاز برای پیگیری مطالبات و خواسته‌های خود برگزار می‌کردند.همچنین اعتراض کارگران رسمی به عدم اجرای ماده ١٠ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است.