حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع آموزشیاران نهضت سواد آموزی کهگیلویه و بویراحمد

از روز سه شنبه 13 اسفند ماه تاکنون، جمعی از آموزشیاران نهضت سواد آموزی کهگیلویه و بویراحمد به نمایندگی ازهمکارانشان در سراسراستان در اعتراض به محرومیت از شرکت در آزمون 22 فروردین سال آینده برای جذب در آموزش و پرورش مقابل استانداری و اداره کل آموزش و پرورش تجمع کرده اند.

آموزشیاران نهضت سواد آموزی در این تجمع خواستار دفاع از حق استخدامی خود در آزمون داخلی آموزشیاران نهضت سواد آموزی شدند که از روز 10اسفند آغاز و تا روز 20اسفند ادامه دارد و سپس در 22فروردین آزمون آن برگزار خواهد شد. آنها می گویند از مهر ماه سال جاری عنوان آزمونها را به آنها اعلام کرده اند و اکنون بعداز چندین ماه مطالعه و تلاش به آنان گفته شده مجاز به شرکت در آزمون نیستند.