حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی تهران

روز پنج شنبه 25 اردیبهشت،جمعی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی کشوردر ادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم تبدیل وضعیت خود، بار دیگر اقدام به برگزاری تجمع کردند.

تجمع کنندگان می گویند، با توجه به تجمعات مکرر آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در خصوص تبدیل وضعیت خود به صورت پیمانی بر طبق مصوبه سال ۹۷ نسبت به آزمون ورودی دانشگاه فرهنگیان که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از بین چهار گروه مشمول، تبعیض قائل شده است و با وجود برتری‌های آموزش دهندگان نهضت،  آزمون ورودی دانشگاه فرهنگیان را بدون ادله قانونی و منطقی را فقط برای نیروهای نهضت سوادآموزی اعمال کردده است.