حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اتوبوسرانان بخش خصوصی شرکت واحد

اتوبوسرانان بخش خصوصی شرکت واحد که اتوبوس‌هایشان در آتش از بین رفته است، روز پنجشنبه 4 فروردین ماه برای چندمین بار در برابر تعمیرگاه شهاب خودرو تجمع کردند.

این مالباختگان که خودروهایشان در آتش سوخته است با تجمع در برابر این شرکت خواستار روشن شدن علت آتش گرفتن خودروهایشان شدند. شرکت مزبور از ورود صاحبان اتوبوس‌ها به تعمیرگاه جلوگیری کرده و حاضر به پاسخگویی درباره چرایی وقوع این آتش‌سوزی نیستند. گفتنی است در این آتش‌سوزی ۱۴ اتوبوس به‌طور کامل سوخت.