حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوسرانی تهران

تجمع رانندگان اتوبوسرانی تهران که ازصبح روز شنبه ۳۰ فروردین ماه، در مقابل شهرداری تهران، نسبت به عدم واریز ۴ درصد حق رانندگان بازنشسته برگزار شده همچنان ادامه دارد.

یکی از کارگران در خصوص علت تجمع رانندگان اتوبوسرانی گفت: «بیش از ۸ ماه از زمان بازنشستگی آنها می‌گذرد؛ اما به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور، مجبورند در شرایط سخت موجود ناشی از شیوع کرونا همچنان کار کنند.  وی یادآور شد:‌ واحد اتوبوسرانی حق ۴ درصدی مشاغل سخت و زیان‌آور رانندگان را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکرده و این موضوع مشکل‌ساز شده است.