حزب کمونیست ایران

اعتراض کارگران مراکز ضایعات بروجرد

جمعی از کارگران مراکز ضایعات بروجرد روز چهارشنبه 11 خرداد ماه در پی تعطیلی محل کارشان مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.
به گفته یکی از کارگران معترض، شرکتی به نام کارخانه بازیافت پسماند بروجرد قراردادی با شهرداری منعقد کرده تا مدیریت تمامی پسماند شهرستان بروجرد را در اختیار بگیرد. در همین راستا صد‌ها واحد خرد و کلان جمع آوری ضایعات در شهرستان بروجرد باید تحت مدیریت این شرکت به فعالیت خود ادامه دهند. بهمین دلیل واحد‌های جمع آوری ضایعات در شهرستان بروجرد پلمپ و صدها کارگر این واحدها از کار بیکار شده اند.