حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی صنف آرایشی و بهداشتی در تهران

فعالان صنف لوازم آرایشی و بهداشتی روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه در اعتراض به قانون مالیاتی جدید مقابل سازمان امور مالیاتی رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در جریان این تجمع معترضان به درخواست ماموران حکومتی برای پایان دادن به اعتصاب و اعتراض،پاسخ منفی دادند و تاکید کردند که تا لغو کامل روند اخاذی دستگاه‌های رژیم جمهوری اسلامی تحت عنوان “مالیات بر ارزش افزوده” با تمام توان پیگیر حقوق خود خواهند بود.