حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی مردم بخش باروق

روز جمعه 22 فروردین ماه، مردم بخش باروق و روستاهای اطراف یکبار دیگر علیه تخلیه پسماند شهر میاندوآب در اطراف این بخش دست به اعتراض زدند.

با وجود اعتراض پی در پی مردم این منطقه اما شهرداری میاندوآب همچنان تعرض به حریم آنها و تخریب طبیعت منطقه ادامه می دهد.  گفته می شود  در جریان این تجمع نیروهای یگان ویژه با گاز اشک آور به مردم معترض حمله ور شده و چند نفر از اهالی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.