حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع اعتراضی مردم گلشهر گلپایگان

روز پنجشنبه 29 اسفند ماه، مردم گلشهر گلپایگان بار دیگر در اعتراض به ریختن زباله‌های آلوده بیمارستان های “گلپایگان، گوگد و خوانسار” در زمین‌های گلشهر، دست به تجمع زدند.

مردم گلشهر گلپایگان انتقال زباله‌های آلوده به زمین‌های گلشهر را باعث بیماری مردم و نابود کردن زمین‌های این منطقه دانسته و این کار مقامات را خیانت به مردم این منطقه می‌دانند. معترضان با بیان اینکه چنین کاری محیط زیست را از بین می‌برد، افزودند: مقامات دولتی با اینکار این محل را تبدیل به بدترین محیط زیست کرده اند.به طوریکه شمار زیادی از اهالی به خصوص کودکان دچار بیماری های واگیردار شده اند.