حزب کمونیست ایران

تداوم تجمع  اعتراضی معلمان حق‌التدریس شادگان

روز چهارشنبه 2 مرداد ماه، بار دیگر معلمان حق‌التدریس شادگان در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود مقابل اداره کل آموزش و پرورش خوزستان دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، معلمان معترض با برپایی این تجمع و سردادن شعارهای اعتراضی کنندگان خواستار استخدام رسمی در آموزش و پرورش شدند. آنها می‌گویند ظرفیت‌های جدید جذب، بایستی به این معلمان که دارای بیش از 7 سال سابقه تدریس می باشند، اختصاص یابد. معلمان معترض می گویند این چندمین بار است که برای تحقق خواسته های خود دست به تجمع زده اند ولی تاکنون هیچ یک از خواسته های آنها محقق نشده است.